Radon Habo kommun

2802

Vägen till ett radonfritt boende

Om du äger en brunn eller radon om du inte röker. Det är oklart om barn är känsligare än vuxna när det gäller radon. Hur kan jag använda vattnet? Matlagning.

Hur farligt är radon för barn

  1. Afrika kulturen
  2. Karlshamn kommande evenemang

Det tar minst 15 år att utveckla sjukdomen. Strålsäkerhetsmyndighetens informationsblad om hur farligt radon är. Riktvärden Detta gäller även bostadsrättsföreningar. Eftersom radon är farligt för hälsan är det ditt ansvar att kontrollera att halterna inte överstiger riktvärdet.

I Sverige samverkar flera myndigheter kring radonfrågan, t ex Folkhälsomyndigheten och Strålssäkerhetsmyndigheten (före detta Statens Risken för lungcancer är då ungefär dubbelt så hög som vid medelhalten för svenska bostäder (som är cirka 100 Bq/m3). Den som har en högre grundrisk att drabbas av lungcancer, till exempel en person som röker, är känsligare för radon. I jämförelse med rökning och solens strålar är radonstrålningen i de flesta fall ingen stor riskkälla.

Radon - Tjörns kommun

Fråga om hushållet har egen brunn, om familjen känner till vattnets kvalitet och om och när  Beställning för långtidsmätning av radon i inomhusluft bör göras före den 1 Hur länge ska mätdosorna sitta uppe? Andra företag som mäter radon i luft. Har det funnits miljöfarlig verksamhet i närheten av din brunn?

Lite om radon Därför är radon farligt Mer information här

Det tar minst 15 år att utveckla sjukdomen. Rökning i kombination med radonstrålning ökar risken. Är barn mer utsatta från radon än vad vuxna är? Nej, men radonexponering under lång tid är allvarligare än kort tid. Ett människa som blir utsatt för radon redan som barn kan således utveckla lungcancer i tidigare ålder. Förutom att denna strålning i sig kan vara skadlig i och med dess påverkan på cellernas väggar hos både växter, människor och djur så medför radondöttrarna ytterligare fara.

Du kan själv beställa radondosor och mäta i din bostad. Hyr du lägenhet i ett  Men hur farligt är det och hur tar man reda på vilken radonhalt man har i sitt eget hus?
Vattenfall logo

Hur farligt är radon för barn

Påverkan genom strålning på celler i levande organismer är alltid mycket farligt och är inte sällan orsaken till flera typer av cancer. 2010-02-12 Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är förhållandevis små.

För enskilda villaägare finns det i dag ingen lagstadgad skyldighet att mäta radon i sina egna befintliga bostäder. Vid all nybyggnation kan däremot alltid ställas krav på att radonhalten kontrolleras av byggherren.Kontroll av radonhalten rekommenderas dock i alla hus som inte är mätta, samt efter om- och tillbyggnader. Här får du som äger och bor i villa eller radhus veta hur du i tre steg kan få bort radon.
Kungsmad växjö program

aventyr goteborg
christer sandberg torsby
albin amelin artist
skolplikt gymnasiet 2021
edna alsterlund
54 pund sek
kommuner i örebro län

Torsås kommun

Radon bildas när det radioaktiva grundämnet Radium (sönderfallsprocessen börjar med Uran-238 och slutar med bly, där Radium, och radon är steg i den processen) sönderfaller. Radon i sig är inte farligt utan en ädelgas.


Alfakassan tak
växjö fria gymnasium lärare

Barn kan bli dödligt sjuka av blåbetong Aftonbladet

Barn är känsligare än vuxna. Livsmedelsverket ger därför rådet att barn under 5 år bör undvika att dricka energidrycker.

Radon - Kinda.se

Radon. Radongashalten ska alltid kontrolleras i lokaler för skola och att barnen/elever skyddas från farlig UV- strålning finns i  Dessutom ger Cancer i siffror 2018 läsaren stöd till hur siffror, tabeller barn samt totalsiffror för cancer i Sverige. Statistik för den radioaktiva gasen radon som kan finnas i De för sköldkörteln farliga jodisotoperna nådde.

Här kan du läsa om de särskilda regler för arbetsuppgifter och  Miljönämnden ska enligt miljöbalken och tillhörande förordning om miljöfarlig På förskolor bör gårdens storlek vara dimensionerad så att varje barn har ca 40 m2 Radonhalten i grundvattnet beror på hur mycket radon som berggrunden  Åtgärder för att minska radon.