Variationsteoretiskt perspektiv på matematikundervisning

5099

Variationsteori - Uppsatser om Variationsteori - Sida 3

Eleverna är olika. • I Ference Marton, född 1939, är professor emeritus i pedagogik vid Göteborgs universitet sedan 2006, där han dessförinnan var professor från 1977. Han var en ledande gestalt i den så kallade INOM-gruppen (Ference Marton, Lars Owe Dahlgren, Lennart Svensson, Roger Säljö) som 1977 utkom med den då banbrytande boken Inlärning och omvärldsuppfattning (därav namnet INOM). Uppsatser om VARIATIONSTEORIN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Variationsteorin matematik

  1. Proxy war examples
  2. Orbital floor fracture repair
  3. Saxofon grepptabell
  4. Kortterminal pris izettle

De yngsta barnens matematik Förlag Liber Förlagsort Stockholm ISBN Variationsteori – för bättre undervisning och lärande vänder sig till lärare och forskare i pedagogik som är intresserade av att förbättra undervisningen och lärandet i klassrummet. Den är också lämplig som inspiration för utbildningsadministratörer och beslutsfattare som vill förbättra kvaliteten i lärandet. Nyckelord: Variationsteori, matematikundervisning, grundskolan _____ SAMMANFATTNING Ett viktigt innehåll i ämnet matematik är förståelsen för talets position och värde. Dessa förståelser är en grund för vidare utveckling i matematik.

Lärarna i projektet är intresserade av att utforska på vilket sätt matematikuppgifter kan utformas, så att elever med hög begåvning i matematik kan utveckla förmågorna att resonera och kommunicera. Variationsteori, som är en framträdande teoribildning inom LS, verkar vara ett något begränsat sätt att se på kunskapsutveckling även om den också sätter fingret på viktiga saker genom att peka på att det är viktigt att identifiera kritiska aspekter av det som ska läras ut och på att förmågan att se likheter och skillnader är viktigt i allt lärande. Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag.

Learning study KvUtiS Förskola

SAMHÄLLSVETENSKAP | Utbildningsvetenskap | Pedagogik; SAMHÄLLSVETENSKAP Du kan inte förstå decimalsystemet utan att ha stött på siffersystem baserade på andra grundvalar, och du kan inte förstå vad linjära ekvationer är utan att ha stött på andra sorters ekvationer. Variationsteorin, de perspektiv den utgår ifrån, hur den tillämpas i hundratals fall och vilka resultaten blir presenteras i … problemlösningsuppgifter. Läromedlen som undersökts är Mera Favorit Matematik 3A och 3B, samt Singma Matematik 3A.

Kursbeskrivning - Institutionen för matematikämnets och

Uppsatser om VARIATIONSTEORIN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Utifrån vetskap om att matematik är så oändligt mycket mer än att bara räkna utvecklade jag ett fördjupat intresse att studera andra matematiska aspekter än aritmetik. Studien utgår från variationsteorin och dess begreppsapparat vilket gör att fokus är hur den innehållsliga variationen framträder i de läromedlen.
Swedens welfare state

Variationsteorin matematik

Ta del av information om Learning study och av Cristian Abrahamssons erfarenheter av att arbeta med Learning study på Klågerupskolan.

Variation är alltid viktig. Eleverna är olika. • I Ference Marton, född 1939, är professor emeritus i pedagogik vid Göteborgs universitet sedan 2006, där han dessförinnan var professor från 1977. Han var en ledande gestalt i den så kallade INOM-gruppen (Ference Marton, Lars Owe Dahlgren, Lennart Svensson, Roger Säljö) som 1977 utkom med den då banbrytande boken Inlärning och omvärldsuppfattning (därav namnet INOM).
Betalning restskatt 2021

katalonien
stoppa 5g nät
xc40 skatt 2021
straff överlast släpvagn
lista nobel de la paz

Schema - Jönköping University

matematik (studien ingår i forskningsprojektet Lärandets Pedagogik, som pågår åren 2003–2005 fi nansierat av Vetenskapsrådet. Projektledare Mona Holmqvist, Högskolan Kristianstad).


Partillekommun skola 24
kriscentrum för kvinnor göteborg

Variationsteori - DiVA

Den är också lämplig som inspiration för utbildningsadministratörer och beslutsfattare som vill förbättra kvaliteten i lärandet. Nyckelord: Variationsteori, matematikundervisning, grundskolan _____ SAMMANFATTNING Ett viktigt innehåll i ämnet matematik är förståelsen för talets position och värde. Dessa förståelser är en grund för vidare utveckling i matematik. Därför måste lärare konkretisera begreppen eftersom de är abstrakta för många elever. I denna artikel beskrivs variationsteorin med exempel från en nyligen genomförd studie i ämnet matematik (studien ingår i forskningsprojektet Lärandets Pedagogik, som pågår åren 2003–2005 finansierat av Vetenskapsrådet. Projektledare Mona Holmqvist, Högskolan Kristianstad). Variationsteorin.

Rutinsituationer – en plats för matematiskt lärande

Semantic Scholar extracted view of "Att synliggöra, reflektera och utveckla. En Learning study om bråkräkning i matematik." by Adnan Abou-Chakra. Study men inkluderar en grundtanke om lärande utifrån variationsteorin. 2012 hade niorna avsevärt bättre resultat i matematik, svenska och engelska än i  Vi använder oss av lärandeteorin variationsteorin.

Teorin fokuserar vad eleverna behöver  av E Drakenberg — Det som skiljer Learning Study från Lesson study är att i Learning Study ingår variationsteorin. Variationsteorin fokuserar på den förmåga som ska utvecklas, hur  De menade också att det i ämnet svenska är svårare att hitta ”fristående” lärandeobjekt än exempelvis i matematik. Lärargruppen upptäckte att de inte talade  av N Klevenborn — För att besvara studiens frågeställningar har vi analyserat empirin utifrån den sociokulturella teorin och variationsteorin. Informanternas svar stämde överlag  av M Andersson — I detta arbete undersöks hur gymnasieböcker i matematik använder sig av innehållslig Nyckelord: variationsteori, matematikläroböcker, funktionsbegreppet,  matematik och programmering och ett specifikt fokus på riktning. I det här inlägget får du en inblick i hur variationsteorin fungerar i praktiken.