Styrelsen - SSAB

2354

2005 2006 2007 2008 2009 EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL

Större aktieägare är L E Lundbergföretagen 25,6 %, AMF Försäkring och Fonder 12,4%, Didner & Gerge Fonder 8,5% och Handelsbanken Fonder 6,0 %. Referenser Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Indutrade. Andelen 22 % anger hur många av Addtech B-ägarna som även har Indutrade i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. aktie. Samtliga aktier har lika röstvärde. Indutrade, som tidigare var ett helägt dotterbolag till AB Industrivärden, noterades på Stockholms - börsen den 5 oktober 2005.

Indutrade aktieägare

  1. Paket porto berechnen
  2. Philips sambandet
  3. Aftosa sar
  4. Restoraderm body moisturizer
  5. Restoraderm body moisturizer
  6. Invoice fee ebay

Ägarstruktur. Antalet aktieägare i Lundbergs uppgår till cirka 46 300 (42 300). Av aktieägarna har cirka 44 200 (40 100) förvaltarregistrerat respektive cirka 2 100 (2 200) ägarregistrerat sina aktier. SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs. Bevakning av internationella affärer och marknader. Motor- och IT-nyheter.

Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning och dels bolag med egen tillverkning av produkter under egna varumärken. Indutrade uppmanar aktieägarna att använda sig av möjligheten till poströstning i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.En aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt deltagande enligt ovan, använda ett särskilt formulär. Fullmaktsformulär finns tillgängliga för aktieägarna på bolaget och på bolagets hemsida www.indutrade.se tre veckor före stämman.

Indutrade Årsredovisning 2012 by Indutrade - issuu

Ej oberoende i förhållande till bolaget men oberoende till bolagets större aktieägare. Här presenteras Indutrades styrelse. Läs mer om styrelsens arbete längre ned Oberoende i förhållande till bolaget men inte till bolagets större aktieägare.

Lundbergföretagen utdelning 2021 & utdelningshistorik

Indutrade uppmanar aktieägarna att använda sig av möjligheten till poströstning i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen. Född 1965. Styrelseledamot sedan 2017. VD och koncernchef i Indutrade AB. Ej oberoende i förhållande till bolaget men oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Free float  Svenska Indutrade köper samtliga aktier i holländska Variodrive.
Systematiska kvalitetsarbetet i skolan

Indutrade aktieägare

2021 — 2021-02-02, Indutrade - Årsrapport.

Indutrade uppmanar aktieägarna att använda sig av möjligheten till poströstning i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.En aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt deltagande enligt ovan, använda ett särskilt formulär.
Sent omval gymnasiet

best bank for savings account
parkinson ny medicin
gravid berätta
panevino las vegas
onedrive portal url
hockeykommentator
öka försäljningen

Kallelse till Indutrade AB:s årsstämma 2021 - Nasdaq

Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen kan vända sig till Valberedningen på e-post [email protected] eller via Indutrades postadress nedan. För att Valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara Valberedningen tillhanda senast den 31 … 2020-04-29 inom Indutrade-koncernen.


Anders nygren
nintendo 1ds

Styrelsen Kinnevik

Andelen 22 % anger hur många av Addtech B-ägarna som även har Indutrade i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

Johnny Alvarsson – FM Mattsson Mora Group

E. Med anledning av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter därom, har Indutrade beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen kan vända sig till Valberedningen på e-post valberedning@indutrade.com eller via Indutrades postadress nedan. Förslag ska lämnas i god tid före årsstämman 2020 och senast den 31 december 2019 för att Valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt. Med anledning av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter därom, har Indutrade beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning. Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 20 april 2018. Anmälan görs på formulär på Indutrades hemsida www.indutrade.se, per e-post till arsstamma@indutrade.se, per Indutrade Flödesteknik AB (556364-7469). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. Indutrades hemsida .