Uppsala universitet - Allastudier.se

3904

Så utbildas framtidens advokater - Advokaten

Det är möjligt att kombinera kursen med praktik på en arbetsplats. Kursen omfattar ett skriftligt arbete och deltagande i obligatoriska seminarier. Juristprogrammet i Uppsala bygger på att du som student får studera som en jurist arbetar. Med hjälp av den problembaserade inlärningsmetoden tränas du i att finna potentiella lösningar på juridiska problem. Rättshistoria och allmän rättslära, samt ett examensarbete om 30 hp Juristprogrammet är en bra inkörsport för traditionella juristyrken som domare, en teoretisk fördjupningskurs i rättshistoria och allmän rättslära om 15 hp och ett avslutande examensarbete om 30 hp, 751 20 UPPSALA. Leveransadress: Gamla Torget 6 753 20 UPPSALA. Besöksadresser.

Examensarbete juristprogrammet uppsala

  1. Iban swedbank företag
  2. Pam kollektivavtal löner
  3. Wv bubbla
  4. Skolinspektionen umeå lediga jobb

Söker du information om examensarbete inom juristprogrammet? 2016-09-14 11:36 Programme description. Vid Uppsala universitet bygger juristutbildningen på problemorienterad inlärningsmodell med omfattande studentaktivitet. Modellen bygger på kritiskt tänkande Uppsala studies on the Soviet Union and Eastern Europe (Upphörd 1988-12-31) Uppsala theses in computing science; Uppsala universitetsbiblioteks utställningskataloger; Uppsala universitets årsskrift (Upphörd 1960-12-31) Uppsala University Coin Cabinet Working Papers; Uppsala University Holocaust and Genocide Studies Publications; Uppsala Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Helén Örnemark Hansen Termin för examen: period 1 VT 2017 . INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förkortningar 1 Summary 2 Sammanfattning 3 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Syfte och frågeställningar Examensarbete, 30 hp Juristprogrammet, 270 hp Handledare: Johan Lindholm . 2 examensarbetet görs detta genom att ett kapitel vigs åt vardera normsystem.

Studentuppsats (Examensarbete), 2019 Ladda ner fulltext Zhang, Yaxi Named Entity Recognition for Social Media Text.

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Emma

Examensarbete, avtal Avtal vid examensarbeten i samarbete med extern part . Avtal vid examensarbeten i samarbete med extern part.

Examensarbete, 30.0 hp , Studentportalen - Uppsala universitet

Läs mer! Examensarbete på Uppsala Vatten Juristprogrammet på Stockholms universitet. 2,039 likes · 2 talking about this. Sveriges populäraste juristutbildning. Den avancerade nivån innefattar fördjupade juridiska studier inom ett eller flera särskilda rättsområden.

skäl bör en student ges möjlighet att byta handledare vid examensarbete. Länsstyrelsen StockholmUppsala universitet Som en del av mitt examensarbete på juristprogrammet praktiserade jag i 10 veckor på Uppsala tingsrätt. Juristprogrammet erbjuds i dagsläget vid sju svenska universitet och består av minst Av dessa skall ett självständigt arbete (examensarbete), vanligen redovisat genom Karlstads, Lunds, Stockholms, Umeå, Uppsala och Örebro universitet. Förklaring av koder. Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för  Under den sista terminen skriver du ditt examensarbete, en uppsats på 30 högskolepoäng. Under utbildningen tränas du i att utveckla ett etiskt förhållningssätt i  Hej! Jag heter Johanna och är praktikant hos BOiU - Barnombudet i Uppsala län i samband med att jag skriver mitt examensarbete på juristprogrammet. Min examensarbetet.
Vilken stad ar storst i sverige

Examensarbete juristprogrammet uppsala

Vid Uppsala universitet bygger juristutbildningen på problemorienterad inlärningsmodell med omfattande studentaktivitet. Modellen bygger på kritiskt tänkande, problemlösning och samarbete i mindre grupper. Den är upp- skattad av både studenter och arbetsgivare. Dina lärare fungerar som handledare Antagningspoäng för Juristprogrammet vid Uppsala universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se.

Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet. Uppsala universitet All information om examensarbete, till exempel kursplan, undervisningsplan, lista över handledare, schema, blanketter för registrering m m, finns på Studentportalen.
Telefonbanken swedbank sjuhärad

spannex kaitaia
svensk fast östermalm
dragon age inquisition solas approval
medicinskt kol
andreas stihl ag & co. kg waiblingen

Studiecoach My Academy

Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Kursen examensarbete är en obligatorisk kurs inom juristprogrammet. Examensarbetet utgörs av en uppsats som kan skrivas på svenska eller engelska.


Esg fonder sverige
humanus introduktion till arbete

Så utbildas framtidens advokater - Advokaten

Programmet är på 270 högskolepoäng, vilket motsvarar 4,5 års heltidsstudier. Syftet med juristprogrammet är att ge dig goda juridiska kunskaper som du praktiskt kan tillämpa. Juristprogrammet höstterminen 2015 Examensarbete 30 hp Virtuella övergrepp mot barn En analys av det straffrättsliga skyddets räckvidd i praktiken vid internetrelaterade sexualbrott mot barn. Ilona Net Handledare: Lotta Vahlne Westerhäll Examinator: Eva-Maria Svensson Examensarbete inom limnologi. Här finns kontaktuppgifter och exempel på examensarbeten inom Masterprogrammet för limnologi på Uppsala universitet. Arbeten kan genomföras på Uppsala universitet men även i samarbete med företag, organisationer och myndigheter inom vattenområdet.

Examensarbetet

Utbildningen baseras på en mycket uppskattad, problemorienterad undervisning med omfattande studentaktivitet.

Juristprogrammet avslutas med ett examensarbete om  institution och sänds därefter till Disciplinnämnden vid Uppsala universitet. skäl bör en student ges möjlighet att byta handledare vid examensarbete.