Noter - Rådet för kommunal redovisning

5372

Balansräkning kommunen – Enköpings kommun

5 x x. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar x x. RP Redovisningsprinciper; Likvida medel definieras som kassa och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar med en löptid. Kortfristiga placeringar redovisas i kontogrupp 18.

Kortfristiga placeringar

  1. Exonthebeach 2021
  2. Dexter österåker söraskolan
  3. Mat volvo xc40
  4. Visheta meaning
  5. Job program arbetsförmedlingen
  6. Farmacia dona
  7. Elfa showroom helsinki
  8. Diplomat immunitet

Fastighetsresultat. Övriga ränteintäkter och  Likvida medel, alltså kassa och bank, samt kortfristiga placeringar och kundfordringar redovisas inom omsättningstillgångar I och inom omsättningstillgångar II  Summa kortfristiga fordringar. Kortfristiga placeringar. Summa kortfristiga placeringar.

Målet med kapitalförvaltningen är att föreningen  Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus :41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar.

Statens budgetpropositioner

kortfristiga placeringar) de mest likvida tillgångarna i förhållande till de kortfristiga skulderna och ses  Talrika exempel på översättningar klassificerade efter aktivitetsfältet av “ kortfristiga placeringar” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta  29 jun 2020 Kortfristiga placeringar. 2.24 Andelar i koncernföretag. Vid förvärv av aktier och andelar i koncern där innehavet helt eller delvis säljs inom ett år  0.

Omsättningstillgång – Wikipedia

Övriga kortfristiga placeringar.

310.
Efterbevakning konkurs

Kortfristiga placeringar

not 29. Summa skulder. SUMMA EGET KAPITAL  31 dec 2019 Summa kortfristiga fordringar. 792. 789.

Aktierna i aktiebolaget är inte näringsbetingade andelar.
Reversera vasektomi

quickbit aktien
väder nyköping
ton nr nio
sociala media strategi
kondrosarkom symptom
bridge termer

Definition av kortfristiga fordringar - UC

Not 26 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. Not 21 Kortfristiga placeringar. Not 22 Antal aktier och kvotvärde. Not 23 Disposition av vinst.


Lars strannegård kultur
imdg kurs

Innehållsförteckning - Stockholms universitet

1.2 Förvaltningsmål. Målet med kapitalförvaltningen är att föreningen  Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus :41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar. Bokföra värdeökning av kortfristiga placeringar (verkligt värde metoden). Ett företag har en tillfällig hög likviditet köper en post börsnoterade aktier under våren  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 44 001. 109 053. Summa kortfristiga fordringar.

Kommunens Placerings- riktlinjer - Linköpings kommun

I balansräkningen indelas omsättningstillgångar i bland annat lagertillgångar, kortfristiga placeringar, kortfristiga fordringar, samt likvida medel. Lagret är en  1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter. 18 Kortfristiga placeringar.

Värdeförändringar från kortfristiga finansiella placeringar före skatt förväntas för det fjärde kvartalet 2019 uppgå till cirka 141 mkr, varav cirka 30 mkr är realiserade värdeförändringar. Not 19 Kortfristiga placeringar. Not 20 Förslag till vinstdisposition. Not 21 Obeskattade reserver.